English
kategorija1 kategorija2 kategorija3 kategorija4 kategorija5
 
   
   
 

AGM Nova Gorica d.o.o.
Cesta goriške fronte 95b
5290 ŠEMPETER


Tel: +386 (05) 3300370

E-pošta: info@agm.siDomov  --  Nevarnosti

Preverite 7 največjih nevarnosti, ki prežijo na podjetja v letu 2017


1. Napaćno ovrednotenje prioritet zaradi splošnega upada prihodkov


V času gospodarske recesije je še posebej pomembno, da podjetja pravilno opredelijo svoje prioritetne cilje, med katere prav gotovo spada tudi ohranitev poslovne kontinuitete  Za doseganje tega cilja pa podjetja ob optimizaciji stroškov ne smejo  zanemariti vlaganja v varnost saj utegnejo postati zelo ranljiva, še posebej ker učinki recesije povečujejo direktno in posredno ogroženost njihovega premoženja.

2. Računalništvo v oblaku in porast mobilnih rešitev zahteva tudi učinkovitejše informacijsko in tehnično varovanje


S pojavom novih rešitev in storitev, ki naj bi pripomogle k večji produktivnosti podjetja, se podjetja hkrati tudi bolj izpostavljajo znanim in tudi še neznanim nevarnostim, ki jih implementacija in uporaba takih rešitev prinaša. Ključnega pomena so torej uravnotežena vlaganja v varnost premoženja, ljudi in informacij, saj so to komponente uspeha podjetja. Mobilne rešitve namreč po drugi strani omogočajo večjo individualno sledljivost in s tem bolj ciljno ogrožanje ključnih človeških virov in informacij. Zato je pomembno, da podjetja osveščajo svoje zaposlene o pomenu in namenu tehničnega in informacijskega varovanja in s tem dvignejo odgovornost in kvaliteto zašćitinih procesov.

3. Napadi na t.i. kritično infrastrukturo

Evropa se sooča z zapletenimi in vedno bolj čezmejnimi grožnjami na področju varnosti, poleg tega pa sta notranja in zunanja varnost vedno bolj neločljivo povezani.
Kritično infrastrukturo predstavljajo tisti obrati, omrežja, storitve in premoženja fizične in informacijske tehnologije, katerih okvara ali uničenje bi resno vplivalo na zdravje, varnost ali gospodarsko blaginjo državljanov ali na učinkovito delovanje vlad držav članic. Kritične infrastrukture zajemajo številne sektorje gospodarstva, tudi bančništvo in finance, promet in dostavo, energetiko, komunalne storitve, zdravstvo, oskrbo s hrano in komunikacijami ter tudi ključne državne službe.
Lastniki in upravljavci kritične infrastrukture morajo zagotavljati ustrezno varnost svojega premoženja z aktivnim izvajanjem svojih varnostnih načrtov in izvajanjem rednih inšpekcijskih pregledov, vaj, ocen in načrtov. V ta namen bi morala biti vzpostavljena ustrezna varnostna arhitektura, ki bi z učinkovitimi mehanizmi preprečevala, omilila in odpravila škodljive posledice morebitnih izrednih dogodkov.

4. Odtekanje podatkov

Ne glede na stopnjo lojalnosti vaših zaposlenih leži največja nevarnost za odtekanje podatkov znotraj samega podjetja. Ključni vzroki oz. mehanizmi za odtekanje informacij:so:

  • neprevidni ali nezadovoljni (tudi bivši) zaposleni, ki nehote ali hote posredujejo občutljive informacije na neprave destinacije
  • nepravilna uporaba komunikacijskih kanalov in spominskih medijev
  • socialna omrežja, socialni inženiring

Pomembno je, da imate v podjetju nadzor nad tem, kako zaposleni obravnavajo ključne poslovne informacije. Poleg pravil za fizično ravnanje z informacijskimi mediji (hranjenje spominskih medijev, kontrola dostopa do prostorov, kjer se nahajajo spominski mediji, pravila za delo z USB ključi ...), morajo biti vsi zaposleni osveščeni tudi o nevarnostih, ki prežijo nanje z interneta. Potrebno je oblikovati pravilnike z vključenimi dolžnostmi in pristojnostmi v zvezi s tehničnim in informacijskim varovanjem. V času, ko je odpuščanje delavcev precej aktualna zadeva, morate v podjetju predvideti in uporabljati učinkovite postopke za zaščito poslovnih informacij, ki bi jih lahko nezadovoljni delavci odtujili in razkrili.


Učinkovit video nadzor in kontrola pristopa v poslovne prostore lahko občutno zmanjšata nevarnost socialnega inženiringa, hkrati pa se morajo vsi zaposleni zavedati, da ta oblika nevarnosti napada na vseh komunikacijskih kanalih (osebni pogovor, telefon, elektronska pošta, internetni forum ...)

5. Porast kriminala in klimatske spremembe

To sta faktorja, ki bosta v prihodnosti kot kot kaže znatno vplivala na vlaganja podjetij v učinkovito tehnično varovanje,. Podjetja, ki vodijo celostno varnostno politiko in vlagajo v razvoj ter funkcionalnost svojih sistemov (ob hkratni osveščenosti vseh zaposlenih) in imajo v primeru kriminalnih dejanj ali naravnih katastrof pripravljene scenarije in sredstva za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, so v bistveni prednosti pred tistimi, ki o tem ne razmišljajo.

6. IP konvergenca in vpliv na poslovne procese

Komunikacija vseh sistemov konvergira na transportni protokol TCP/IP, fizične komunikacijske poti postajajo poenotene za vse vrste vsebin. Področju združenih komunikacij (slika, zvok, podatki) se pridružujejo še varnostne tehnologije. Prej fizično ločene in razvidne transportne poti naenkrat postajajo domena virtualne stvarnosti. V takih razvojnih tokovih priporočamo jasen koncept in raje malo bolj konservativen pristop, kot nekritično trendovsko prenagljenost.

Ob nejasni fizični in programski arhitekturi ter netransparentnih in nedoslednih merilih uporabe se pričakovani doprinos k boljši produktivnosti lahko hitro sprevrže v pravo katastrofo.

7. Prekomerno zaupanje v varnostne rešitve

Uporaba varnostnih rešitev vedno zahteva določeno mero zdravega razuma in obvezne previdnosti. Kljub temu, da gre za tehnologijo, ki naj bi bila nezmotljiva, igra v ozadju še vedno veliko vlogo človeški faktor. Visoka tehnologija ne more nadomestiti neosveščenosti ali celo malomarnega odnosa zaposlenih do področij tehnične in informacijske varnosti. Zanašanje na to, da bo sistem varovanja učinkovit tudi, če se zaposleni ne bodo striktno držali vpeljanih pravilnikov, lahko pripelje do jalovega rezultata. Človek in tehnika bosta morala za dosego maksimalnega rezultata vedno napredovati z roko v roki.
Za dodatne informacije in vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas kontaktirajte.
največjih nevarnosti,
ki prežijo na podjetja
v letu 2010

Želiti biti nekajkrat letno obveščani o novostih s področja varovanja?
Vpiši svoj email naslov:


 Se želite odjaviti?
Varovanje osebnih podatkov

 
 
Igralnice Industrijski objekti Banke Trgovine Javne ustanove Šolstvo in šport Individualne stranke
Protivlomno varovanje Protipožarno javljanje Video nadzor Kontrola pristopa Javljanje pušcanja plina Projektiva
Predstavitev Partnerji Zaposlitev Kontakti Kje smo